Oferujemy następujące usługi:


W trakcie wizyty podczas rozmowy z pacjentem diagnozowany jest problem, choroba, potrzeby pacjenta.

W zależności od postawionej diagnozy proponuję psychoterapię lub konkretne leki, w zależności od zapotrzebowania, dostępności, ceny, indywidualnej tolerancji pacjenta.

W razie potrzeby istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, skierowania do szpitala, zaświadczenia o stanie zdrowia (np. na potrzeby sądowe itp), na potrzeby ZUS.


Wizyty umawiane są za pomocą numerów telefonu podanych w zakładce: Kontakt i miejsca przyjęć
Miejsce przyjęć różni się w zależności od dnia tygodnia.